Brugerrådets medlemmer

Formand/sekr.: Henny Jakobsen   50 95 19 77       engedal2@stofanet.dk
Næstformand.: Lilli Bloch               53 65 12 64
Kasserer.:         Inger Strårup         23 49 97 03       inger.straarup@live.dk
Rådsmedl.:       Beatrice Degerth   21 75 38 97       beatrice.degerth@gmail.com
                         Sonja Buhl             51 36 63 74       sonja.buhl@stofanet.dk
                         Ruth Lumby           20 22 57 85       ralumby@stfanet.dk
                         Arthur Svendblad   61 68 78 00       svendblad@stofanet.dk
Suppleant.:       Poul Bloch             75 56 11 63       gpbloch20@gmail.com