Brugerrådets medlemmer

Formand/sekr.: Henny Jakobsen   50 95 19 77       engedal2@stofanet.dk
Næstformand.:  Sonja Buhl            51 36 31 74       sonja.buhl"stofanet.dk
Kasserer.:         Ruth Lumby           20 22 57 85      ralumby@stofanet.dk
Rådsmedl.:       Beatrice Degerth   21 75 38 97       beatrice.degerth@gmail.com
                         Kristian Lassen      25 52 26 97
                         Synnøve Lassen    31 47 20 16
                         Arthur Svendblad   61 68 78 00       svendblad@stofanet.dk
Suppleant.:       Poul Bloch             75 56 11 63       gpbloch20@gmail.com