Brugerrådets medlemmer

Form./sekr.: Henny Jacobsen 50 95 19 77 engedal2@stofanet.dk
Næstform. Sonja Buhl 51 36 31 74 sonja.buhl@stofanet,dk
Kasserer Ruth Lumby 20 22 57 85 ralumby@stofanet.dk
Rådsmedl. Beatrice Degerth 21 75 38 97 beatrice.degerth@gmail.com
Rådsmedl. Synnøve Lassen 31 47 20 16  
Suppl. Christian Lassen 25 52 26 97  
Suppl. Poul Bloch 75 56 11 63 gpbloch20@gmail.com